facebook

БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ

Писмо на БАН до „Енерго-Про Мрежи” АД във връзка с чл. 44, ал. 3, т. 1 от ЗОП във връзка с подготовка на процедура на договаряне по Закона за обществените поръчки с предмет: "Осигуряване от страна на Електроразпределителното предприятие на достъп до и пренос на електрическа енергия през електроразпределителната мрежа за нуждите на обект на БАН в гр. Варна " (загл. на поръчката изм. на 30.03.2017 г.).

Понеделник, 20 Март 2017
Писмо на БАН до „Енерго-Про Мрежи” АД във връзка с чл. 44, ал. 3, т. 1 от ЗОП във връзка
с подготовка на процедура на договаряне по Закона за обществените поръчки с предмет:
"Осигуряване от страна на Електроразпределителното предприятие на достъп до
разпределителната и електропреносна мрежи, както и пренос на електроенергия през тях
за нуждите на обект на БАН в гр. Варна".

Публикувано на 20.03.2017 г. в 14:55 часа.


pdfИнформация във връзка с чл. 44, ал. 3, т. 1 от ЗОП

Публикувано на 30.03.2017 г. в 17:25 часа.

 

pdfПисмо на БАН изх. № 63-00-179 / 28.03.2017 г. до „Енерго-Про Мрежи” АД.

Публикувано на 30.03.2017 г. в 17:25 часа.